©2008, David Kontak | Concord, NEW HAMPSHIRE | 603.226.4413 | DESIGN BY ANN KONTAK